1. CHÍNH SÁCH VỀ BẢN QUYỀN
  Chính Sách Bản Quyền của Snail.vn được thiết lập đi kèm với Điều Khoản Sử Dụng này. Khách Hàng cam kết sẽ không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào có liên quan đến hoặc được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Bản Quyền của Snail.vn.
  1. Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung bao gồm logo, thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, văn bản, hình ảnh, phần mềm, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ, giao diện Website và các tài sản sở hữu trí tuệ khác được Snail.vn công bố trên Website, Ứng Dụng cũng như các Điều Khoản Sử Dụng (gọi chung là các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Snail.vn và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Snail.vn giữ quyền cấp phép truy cập thông tin của Cổng thông tin theo Điều khoản này.
  2. Khách Hàng không được phép sử dụng, sao chép Thông Tin hoặc tạo ra các bản phát sinh của Thông Tin lên bất kỳ một phương tiện, trang web hay bất kỳ một tiện ích nào khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Snail.vn.
 2. THÔNG BÁO KHI VI PHẠM BẢN QUYỀN
  Trong trường hợp có việc vi phạm bản quyền xảy ra, Snail.vn có quyền (không phải nghĩa vụ) thực hiện một trong các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình:
  1. Gửi thông báo bằng văn bản/email cho Khách Hàng, thông tin Khách Hàng đã và đang vi phạm bản quyền về việc sử dụng, sao chép hay phân phối các Thông Tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Snail.vn. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Snail.vn, bằng bất cứ hành động hay phương pháp nào, Khách Hàng phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm bản quyền này.
  2. Khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Khách Hàng phải thanh toán toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn án phí, bồi thường toàn bộ thiệt hại.
   Trong quá trình sử dụng ứng dụng,chúng tôi sẽ sử dụng quyền thay mặt bạn để đăng lên facebook
 3. ỦY QUYỀN BÌNH LUẬN VÀ ĐĂNG BÀI TRÊN FACEBOOK
  Việc chấp nhận quyền này sẽ giúp cho việc bình luận, tương tác với Facebook một cách nhanh chóng. Tuy nhiên để việc này diễn ra trơn tru hơn (có nghĩa là khi bạn sử dụng những chức năng bình luận hay nhận đơn hàng trên ứng dụng của Snail.vn, mà lại giống như bạn đang sử dụng Facebook) thì chúng tôi cần bạn đồng ý việc chấp nhận quyền thay mặt đăng lên Facebook. Mỗi lần đăng nhập hệ thống, chúng tôi cần bạn xác nhận và cấp quyền này.

  Cam kết:
  1. Đăng thuận lợi tin đăng cho mọi người khi người dùng biết và có các quyền kiểm soát thích hợp.
  2. Không tự động đăng tin mà người đó không biết hoặc không có quyền kiểm soát.
  3. Không cung cấp chia sẻ các quyền Facbook cho bên thứ ba.
 4. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
  Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho việc Khách Hàng truy cập và sử dụng dịch vụ được thiết lập trên hệ thống phần mềm ứng dụng được thiết lập dành riêng cho mạng điện thoại di động có thiết lập internet của Snail.vn tại website www.Snail.vn , cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho Khách Hàng trên Ứng Dụng của Snail.vn.
  1. Dịch vụ trên Ứng Dụng của Snail.vn
   Snail.vn cung cấp thông tin và phương tiện do bên thứ ba cung cấp để thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội thành, điện hoa… được Khách Hàng yêu cầu thông qua Ứng Dụng của Snail.vn trên điện thoại di động có kết nối internet đã được Khách Hàng tải về và cài đặt sử dụng hoặc truy cập vào website www.Snail.vn
  2. Điều kiện tham gia giao dịch
   1. Khách Hàng khi tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) đã đủ 18 tuổi trở lên, (ii) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khách Hàng không được phép tham gia giao dịch trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên, trừ trường hợp có trường giám hộ trực tiếp của Khách Hàng đồng ý và tham gia.
   2. Để có thể tạo yêu cầu trên Ứng Dụng, Khách Hàng cần đăng ký tài khoản và tải phần mềm Ứng Dụng trên Website hoặc trên di động của Snail.vn bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại di động . Sau khi hoàn tất việc cung cấp thông tin, Snail.vn sẽ cung cấp cho Khách Hàng một tài khoản cá nhân để Khách Hàng có thể truy cập và quản lý quá trình giao dịch của mình.
   3. Khách Hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình kê khai để tạo tài khoản trên Ứng Dụng của Snail.vn. Trong mọi trường hợp, Snail.vn có quyền xác minh thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là Snail.vn có thể đảm bảo thông tin mà Khách Hàng đã khai là chính xác. Snail.vn sẽ không giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng khai không đúng các thông tin mà Ứng Dụng của Snail.vn yêu cầu khi đăng ký.
  3. Hợp Đồng Dịch Vụ giữa Các Bên
   1. Hợp đồng Dịch Vụ giữa Snail.vn và Khách Hàng được thiết lập khi Khách Hàng tạo Tài Khoản trên Ứng Dụng của Snail.vn theo bước trên.
   2. Hợp đồng Dịch Vụ giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ được khởi tạo thông qua việc Khách Hàng tạo yêu cầu cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng của Snail.vn và được xem là đã ký kết ngay khi Khách Hàng nhận được phản hồi chấp nhận từ Đối Tác Cung Cấp Dịch Vụ.
  4. Vai trò của Snail.vn
   Để tránh hiểu lầm, Bản thân Snail.vn không cung cấp Dịch Vụ và Snail.vn không phải là đơn vị cung cấp Dịch Vụ. Việc cung cấp Dịch Vụ là tùy vào Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, có thể yêu cầu việc này bằng cách sử dụng Ứng Dụng. Snail.vn chỉ đóng vai trò trung gian giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ. Do đó, Việc cung cấp Dịch Vụ của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng tùy thuộc vào thỏa thuận được thiết lập giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ. Snail.vn không phải là một bên tham gia vào thỏa thuận đó.
  5. Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch
   Trong trường hợp sau khi đã tạo Yêu Cầu và đã có đơn vị cung cấp dịch vụ chấp nhận, Khách Hàng muốn thay đổi hoặc hủy bỏ Yêu Cầu, Khách Hàng vui lòng liên hệ Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện.
  6. Quy định về những hàng hóa bị cấm/hạn chế vận chuyển
   Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đã hiểu ý rằng sẽ không vận chuyển các hàng hóa bị cấm và hạn chế lưu thông, bao gồm nhưng không giới hạn các loại hàng hóa sau:
   1. Các Hàng Hóa bị cấm vận chuyển:
    • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
    • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
    • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh;
    • Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;
    • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
    • Các loại pháo;
    • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
    • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
    • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
    • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
    • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;
    • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;
    • Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
    • Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
    • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;
    • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
    • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
    • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
    • Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole;
    • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
    • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
    • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí;
    • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
    • Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;
    • Rượu các loại;
    • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu;
    • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu.
   2. Các Hàng Hóa vận chuyển có điều kiện (có giấy phép lưu hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền):
    • Thuốc thú y, bảo vệ thực vật;
    • Sinh vật sống;
    • Thủy sản;
    • Giống cây trồng – vật nuôi;
    • Khoáng sản;
    • Phế liệu;
    • Phụ gia thực phẩm;
    • Hàng đông lạnh;
    • Đồ ăn, thức uống;
    • Xăng, dầu các loại;
    • Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp);
    • Các thuốc dùng cho người;
    • Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;
    • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật;
    • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
    • Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép);
    • Nguyên liệu thuốc lá;
    • Các loại hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.
  7. Quyền của Khách Hàng Quyền của Khách Hàng khi đăng ký và sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng của Snail.vn:
   1. Khách Hàng được Snail.vn bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin Kháchh Hàng của Snail.vn;
   2. Khách Hàng được quyền từ chối Dịch Vụ hoặc sử dụng Ứng Dụng mà không cần đưa ra lý do;
   3. Khách Hàng chỉ có thể truy cập Dịch Vụ bằng cách sử dụng phương tiện được cho phép. Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra để đảm bảo rằng Khách Hàng tải về đúng Ứng Dụng cho thiết bị của mình. Snail.vn không chịu trách nhiệm nếu Khách Hàng không có thiết bị di động tương thích hoặc nếu Khách Hàng tải về sai phiên bản Ứng Dụng cho thiết bị di động của mình. Snail.vn có quyền chấm dứt Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.
  8. Nghĩa vụ của Khách Hàng Ngoài những trách nhiệm ràng buộc trên, cùng với việc sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng:
   1. Khách Hàng sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Snail.vn khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch vụ;
   2. Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng Tài Khoản của mình trên hệ thống Ứng Dụng của Snail.vn;
   3. Trong trường hợp Khách Hàng mất điện thoại hoặc thay đổi thông tin đăng ký Tài Khoản, Khách Hàng có nghĩa vụ thông báo cho CSKH của Snail.vn để Snail.vn tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Khách Hàng quản lý quá trình sử dụng Dịch Vụ của mình. Snail.vn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Khách Hàng không thông báo cho Snail.vn dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài Khoản đó của Khách Hàng để thực hiện Yêu Cầu;
   4. Khách Hàng sẽ không làm trung gian thực hiện Dịch Vụ cho bên thứ ba bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn việc đứng ra yêu cầu Dịch Vụ trên Ứng Dụng cho các bên trong giao dịch mà mình không phải là chủ thể của một trong các bên….;
   5. Khách Hàng sẽ không ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ;
   6. Khách Hàng sẽ không sử dụng Tài Khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện Dịch Vụ;
   7. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hàng hóa mà mình yêu cầu Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện Dịch Vụ;
   8. Khách Hàng sẽ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi yêu cầu Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện Dịch Vụ;
   9. Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng nhằm mục đích trái pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi, yêu cầu vận chuyển hoặc lưu trữ bất kỳ hàng hóa bị pháp luật cấm;
   10. Khách Hàng đồng ý chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà mình cung cấp hoặc bổ sung khi khởi tạo Yêu Cầu;
   11. Khách Hàng sẽ không tạo Yêu Cầu sau đó không đồng ý sử dụng Dịch Vụ sau khi Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ đã đến địa điểm theo thỏa thuận;
   12. Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng để gây phiền toái hoặc làm khó Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ cũng như Snail.vn;
   13. Khách Hàng không được cố tình bôi nhọ danh dự, vu khống, hoặc bịa đặt những điều làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Snail.vn cũng như Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ;
   14. Khách Hàng sẽ không cố tình gây thiệt hại cho Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào;
   15. Khách Hàng sẽ cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác về thông tin người nhận hàng hóa để Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ liên hệ và giao hàng;
   16. Khách Hàng sẽ không sao chép, sử dụng các thông tin, nội dung trên Ứng Dụng của Snail.vn mà không có sự cho phép bằng văn bản của Snail.vn;
   17. Khách Hàng sẽ thanh toán Cước Phí cho Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ theo đúng thỏa thuận với Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ hoặc theo Bảng Cước Phí và thỏa thuận của Snail.vn;
   18. Khách Hàng sẽ không cùng Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ hoặc bên thứ ba bằng bất kỳ phương thức nào có những hành vi gây phương hại cho các Ứng Dụng cũng như chất lượng Dịch Vụ trên Ứng Dụng của Snail.vn.
   19. Khách Hàng có nghĩa vụ đóng gói đơn hàng, không để bị rách, hư, tem bị bể, các mặt dính vào nhau. Khách Hàng có nghĩa vụ đóng gói kỹ các đơn hàng dễ vỡ hay dễ gãy và dán ghi chú lên rõ ràng. Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ có quyền từ chối chở các món hàng nếu Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ cho rằng món hàng này không vận chuyển được
   20. Khách Hàng phải kiểm tra và xác nhận biển số xe của Đơn vị Cung Cấp Dịch Vụ tới chở hàng của mình. Chính sách bảo hiểm chỉ thực thi cho đơn hàng trên hệ thống Trong trường hợp Khách Hàng vi phạm hoặc Snail.vn nhận thấy Khách Hàng có dấu hiệu vi phạm, Snail.vn có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản của Khách Hàng mà không cần phải lấy ý kiến hay được sự đồng ý của Khách Hàng hoặc bên thứ ba nào khác. Đồng thời, Snail.vn có quyền quyết định đồng ý cho Khách Hàng được tái đăng ký Tài Khoản mới sau khi vi phạm các quy định trên hay không.
  9. Cước phí Dịch Vụ và thanh toán
   Khi Khách Hàng tải Ứng Dụng của Snail.vn về thiết bị điện thoại có kết nối internet của mình sẽ không tốn bất kỳ chi phí nào. Để Khách Hàng hiểu rõ, ngoài cước phí phải trả cho Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng thì Khách Hàng sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Cước phí gợi ý thực hiện Dịch Vụ sẽ được Snail.vn cung cấp và công bố công khai trên Website hoặc Ứng Dụng của Snail.vn. Bên cạnh đó, Khách Hàng sẽ được Snail.vn cập nhật bảng Cước Phí liên quan trước khi hoàn tất Yêu Cầu. Bảng Cước Phí chỉ là số liệu tham khảo, có thể được thay đổi tùy theo sự đàm phán giữa Khách Hàng và Đối Tác Cung Cấp Dịch Vụ. Trừ trường hợp được sự ủy thác của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, Snail.vn sẽ không thu Cước Phí từ Khách Hàng. Khách Hàng sẽ thanh toán trực tiếp cho Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ thông qua một trong các phương thức được gợi ý trên Ứng Dụng như thanh toán tiền mặt, thanh toán qua thẻ ATM có đăng ký Internet banking hoặc thẻ VISA, thanh toán qua ví điện tử Bảo Kim…. Bất kỳ khoản thanh toán nào đã thực hiện đều không thể hoàn trả. Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển đơn lẻ ủy quyền cho Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thu hộ tiền từ khách hàng nhận hàng hóa. Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển sẽ ứng tiền trước cho Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển và thu tiền lại từ bên nhận hàng hóa trước khi giao hàng hóa cho bên nhận hàng hóa. Trường hợp bên nhận hàng hóa không nhận hàng hóa hoặc trả tiền hàng Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thì Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển sẽ chuyển lại hàng và thu tiền cước phí vận chuyển từ Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển
  10. Xử lý khiếu nại
   Khi có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng Dịch Vụ, Khách Hàng vui lòng liên hệ CSKH của Snail.vn để được giải quyết. Snail.vn sẽ hỗ trợ làm trung gian giải quyết khiếu nại giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện từng bước như sau:
   1. Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về thái độ của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, Snail.vn sẽ góp ý và trao đổi lại với Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ và trừ điểm trong hệ thống đánh giá của Snail.vn.
   2. Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng hóa, Snail.vn sẽ giải quyết theo trình tự các bước bên dưới:
    • Bước 1: Snail.vn sẽ xác minh vụ việc đã xảy ra, xác định nhu cầu của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ và Khách Hàng trong vụ việc khiếu nại;
    • Bước 2: Snail.vn tổ chức hòa giải giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, lập biên bản/thỏa thuận giải quyết khiếu nại, trong đó nêu rõ ý kiến các bên tham gia, phương thức giải quyết và thời hạn hoàn thành việc giải quyết;
    • Bước 3: Snail.vn sẽ cung cấp các thông tin cần thiết của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng và hỗ trợ Khách Hàng trong việc đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền;
    • Bước 4: Khóa tài khoản của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng.
   3. Luật giải quyết tranh chấp, khiếu nại: Luật Việt Nam.
  11. Quy định về bồi thường Chính sách bồi thường thiệt hại do Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ gây ra:
   1. Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đồng ý rằng Snail.vn là đơn vị trung gian hỗ trợ giải quyết khiếu nại giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.
   2. Nguyên tắc bồi thường căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra khi thực hiện Dịch Vụ, đồng thời lỗi thuộc về bên nào thì bên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.
   3. Chính sách bồi thường giá trị Hàng Hóa bị mất mát, hư hỏng do Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ gây ra trong quá trình vận chuyển:
    • - Khiếu nại của khách hàng chỉ được chấp nhận trong vòng 3 ngày khi giao dịch hoàn tất, Snail.vn và đơn vị cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm cho hàng hoá trước khi khách hàng bàn giao hoặc sau khi đơn hàng đã giao xong.
    • - Việc bồi thường sẽ căn cứ trên giá trị Hàng Hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình thực hiện Dịch Vụ.
    • - Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn trực tiếp tương ứng với lượng Hàng Hóa vận chuyển bị thiệt hại theo Biên bản bàn giao hàng hóa giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.
    • - Để có cơ sở giải quyết bồi thường, Khách Hàng phải cung cấp Hóa Đơn cho Snail.vn trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày Snail.vn có thông báo. Căn cứ theo các hồ sơ trên, Snail.vn sẽ sắp xếp để các bên cùng nhau bàn bạc phương thức giải quyết.
    • - Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày các bên thống nhất được việc bồi thường thiệt hại, Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ sẽ bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng theo giá trị thiệt hại đã thống nhất.
  12. Điều khoản miễn trừ (cho Đơn vị Cung Cấp Dịch Vụ và Snail.vn)
   Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đồng ý rằng Snail.vn và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ sẽ được miễn trừ bởi các thiệt hại xảy ra trong các trường hợp sau:
   1. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của Khách Hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của Hàng Hóa;
   2. Khách Hàng không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng Hàng Hóa;
   3. Hàng Hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận Hàng Hóa;
   4. Hàng Hóa không có Hóa Đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
   5. Khách Hàng không có chỉ dẫn cụ thể về việc bốc xếp, bảo quản Hàng Hóa dẫn đến việc Hàng Hóa bị hư hỏng.
   6. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.
   7. Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách Hàng thì Snail.vn và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách Hàng gây ra.
  13. Bảo mật thông tin
   1. Snail.vn sẽ không cung cấp thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng của Snail.vn, trừ trường hợp Khách Hàng vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc giao hàng cấm, vi phạm điều khoản thanh toán với Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.
   2. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng được công khai trên Ứng Dụng khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng của Snail.vn, chi tiết như sau:
    1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng:
     • Cung cấp tên, số điện thoại liên hệ của Khách Hàng cho Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ ngay khi Khách Hàng tạo Yêu Cầu Dịch Vụ;
     • Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Ứng Dụng trong thời gian nhất định;
     • Lập danh sách Khách Hàng thân thiết để thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc có chính sách riêng cho Khách Hàng.
    2. Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng trong phạm vi phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.
    3. Thời gian lưu trữ thông tin: trong vòng mười hai (12) tháng kể từ thời điểm Khách Hàng ngưng sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng.
    4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Snail.vn, Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, cơ quan có thẩm quyền.
    5. Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Ứng Dụng, Khách Hàng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên phương tiện đã đăng ký sử dụng Ứng Dụng hoặc liên hệ với CSKH của Snail.vn để được hướng dẫn cụ thể.
   3. Khi Snail.vn cần sử dụng, chia sẻ thông tin của Khách Hàng với bên thứ ba:
    1. Snail.vn sẽ gửi email hoặc tin nhắn cho Khách Hàng để Khách Hàng xác nhận có đồng ý cho Snail.vn sử dụng các thông tin trên không.
    2. Khi Khách Hàng đồng ý sẽ phản hồi qua email hoặc tin nhắn cho Snail.vn.
    3. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được tin nhắn, nếu Khách Hàng không phản hồi, Snail.vn mặc nhiên hiểu là Khách Hàng đã từ chối đề nghị trên.
    4. Khách Hàng có quyền gửi email hoặc văn bản khiếu nại trường hợp Snail.vn sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng mà chưa được Khách Hàng đồng ý.
    5. Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Snail.vn sẽ xem xét xử lý khiếu nại của Khách Hàng, Snail.vn sẽ đền bù thiệt hại cho Khách Hàng do hành vi của mình gây ra, trừ trường hợp việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được thực hiện trong các trường hợp bên dưới.
   4. Các trường hợp Snail.vn có thể sử dụng thông tin của Khách Hàng mà không cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng:
    1. Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;
    2. Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;
    3. Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng.
    4. Snail.vn cam kết sẽ sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:
     • Snail.vn có thỏa thuận riêng với Khách Hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo;
     • Để cung cấp Dịch Vụ theo yêu cầu Khách Hàng;
     • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
   5. Khách Hàng có quyền yêu cầu Snail.vn kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu được thực hiện bằng email hoặc văn bản.
   6. Snail.vn sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi được yêu cầu hoặc Snail.vn sẽ cung cấp cho Khách Hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.
  14. Quảng cáo
   Cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng sẽ nhận các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng qua tin nhắn SMS, email, bao gồm nhưng không giới hạn các tin nhắn quảng cáo về việc cập nhật thêm dịch vụ trên Ứng Dụng, tích lũy điểm, tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, các chương trình khuyến mãi trong tháng của Snail.vn.
  15. Giới hạn trách nhiệm
   Ngoài các trách nhiệm cụ thể đã được thông tin, cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đã hiểu rõ rằng:
   1. Các thông tin, chính sách, dịch vụ được công bố trên Website và/hoặc Ứng Dụng chỉ mang tính chất thông tin tham khảo để Khách Hàng quyết định sử dụng Dịch Vụ.
   2. Snail.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho điện thoại của Khách Hàng do việc sử dụng Website hoặc tải Ứng Dụng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus, các thiệt hại về việc không thể truy cập được các trang thông tin liên lạc khác hoặc phương tiện điện thoại của Khách Hàng bị chậm…
   3. Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ chịu trách nhiệm chính về quá trình và chất lượng của Dịch Vụ được yêu cầu thông qua việc sử dụng Ứng Dụng.Trong mọi trường hợp Snail.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc cung cấp Dịch Vụ của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ hoặc bất kỳ hành động, thái độ và/hoặc sơ suất nào từ Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.